Gilde Ede is in liquidatie.

De laatste jaren hebben we helaas gemerkt dat de vraag naar ons aanbod sterk is gedaald.  Wij denken dat dit mede komt door alle moderne kanalen als onder andere het internet en het grote aanbod in onze gemeente.

Hierdoor stopt het Gilde Ede en zal het worden opgeheven.

Het bestuur wil alle aanbieders bedanken voor hun inzet!